Politika privatnosti

Politika privatnosti Optike Kuč je osvežena 30. jula 2020.

Vaša privatnost je bitna za Optiku Kuč, stoga smo razvili Politiku privatnosti koja pokriva kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo, i skladištimo vaše lične podatke.

Možete pregledati ovu informaciju pre korišćenja OptikaKuc.com i čitanjem ispod. Molimo vas da iskoristite momenat da se upoznate sa našom praksom i da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Važna nam je vaša sigurnost prilikom kupovine na OptikaKuc.com. Optika Kuč je odgovorna za sve podatke i usklađen je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009-dr Zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012).

Lični podaci koje prikupimo biće skladišteni od strane Optika Kuč u Srbiji. Skladište se na sigurnom kod naših hosting partnera. U svakom trenutku možete

 • Podneti žalbu nadzornom organu ( npr. Povereniku za zaštitu ličnih podataka)
 • Zatražiti pristup i ispravak ili brisanje ličnih podataka
 • Ograničiti obradu ličnih podataka ili izneti prigovor na obradu ličnih podataka
 • Zahtevati mobilnost ličnih podataka, ukoliko je nužno

Možete dobiti više informacija vezano za lične podatke koje Optika Kuč skladišti i obrađuje o vama, kontaktirajući Optiku Kuč.

Važno je da znate da zaštita podataka kako je trenutno primenjuju zemlje izvan Evropske Unije nije u skladu sa zaštitom ličnih podataka u zemljama unutar Evropske Unije. Ne postoji prenos podataka.

U Optika Kuč, posvećeni smo poštovanju važećih zakona i pravila dobrog marketinga. Ukoliko ste pristali na bilo koju od navedenih usluga, zadržavamo pravo da vam šaljemo ažuriranja naših Uslova prodaje i dostave, bez obzira na to da li ste povukli svoj pristanak ili ne. Nećemo vam slati nikakav drugi tip informacija.

Prikupljanje i obrađivanje ličnih podataka

Optika Kuč prikuplja podatke:

 • Kada posetite i kupujete na OptikaKuc.com
 • Putem telefona ili u našim prodavnicama
 • Kada učestvujete u anketama, akcijama ili takmičenjima
 • Kada kontaktirate našu Korisničku službu u prodavnici, online ili putem telefona
 • kada se registrujete na OptikaKuc.com
 • kada se prijavite na naš Newsletter

 

Koje vrste podataka Optika Kuč prikuplja?

U svrhu online prodaje i zadovoljstva kupaca, ciljanog online marketinga, poboljšavanja naših proizvoda i usluga, administrativnih i internih biznis svrha, Optika Kuč, matični broj: 56393234 i PIB: 103392360, može prikupljati i obrađivati vaše sledeće lične podatke:

 • Vaše ime i prezime
 • Vašu adresu
 • Vaš broj telefona
 • Vašu e-adresu
 • IP adresu sa koje ste izvršili kupovinu
 • Odabranu prodavnicu za dostavu
 • Naziv kompanije

Svi podaci biće tretirani kao poverljive informacije. JYSKova obrada ličnih podataka počiva na sledećim pravnim osnovama:

 • Obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (npr. kupovina na OptikaKuc.com)
 • Obrada neophodna za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima Optika Kuč podleže (npr.u skladu sa račonovodstvenim pravilnicima)
 • Obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa Optike Kuč (npr. interne poslovne svrhe, poput poboljšavanja naše web-stranice ili unapređenja naših usluga I proizvoda I otkrivanja prevara)
 • Vašem pristanku (newsletter-i, registrovanje korisnika)

Koristimo vašu e-adresu kao vezu u izvršavanju vaših porudžbina i za potrebe istraživanja. Ako želite da dobijate naš newsletter, potrebna je saglasnost sa vaše strane.

Ne koristimo vaš broj telefona za prodajne pozive. Bićete kontaktirani telefonom sa naše strane jedino ukoliko postoji problem sa vašom kupovinom i/ili kako bismo dobili informacije o vašoj kupovini.

Vaši lični podaci mogu biti korišćeni u slučaju policijske istrage, jer prijavljujemo lažne uplate policiji. Delimo korisnički račun i druge lične podatke kada smatramo da je to nužno da bismo bili u skladu sa zakonima na snazi i da bismo sprečili krađe I prevare, npr. u vezi sa kreditnim karticama.

Optika Kuč deli lične podatke jedino sa kurirskim službama koji su povezani za dostavom. Ukoliko je neophodno, Optika Kuč deli lične podatke sa relevantnim dobavljačima robe. Optika Kuč ne deli, ne prodaje niti na bilo koji drugi način čini vaše lične podatke dostupne trećim licima.

Vaše lične podatke čuvaćemo samo onoliko koliko je to neophodno u svrhe opisane u ovoj Zaštiti ličnih podataka. Period čuvanja zavisi od vrste podataka i razloga zbog kog su podaci prikupljeni i sačuvani na prvom mestu. Konstantno pregledamo naše periode zadržavanja, uzimajući u obzir naše razloge za obradu vaših ličnih podataka i pravnu osnovu za to.

Plaćanje na OptikaKuc.com

Plaćanje nije moguće putem web stranice OptikaKuc.com.

Kada kupujete u Optika Kuč prodavnicama

Koristimo video nadzor u našim prodavnicama. To činimo da bismo osigurali sigurnost naših zaposlenih, sprečili kriminal, i da bismo obezbedili dokaze i samim tim informacije koje bi bile korisne za policijsku istragu u slučaju ikakvih kriminalnih aktivnosti. Video zapisi se skladište u sigurnom okruženju i uz ograničen pristup osoblja zaduženog za bezbednost.

Neke od informacija koje prikupljamo mogu se objaviti u anonimnoj formi, npr. kao informacije o broju korisnika na web-stranici. Informacije o našim kupcima važan su deo poslovanja i ne prodajemo ili delimo te podatke s drugima, osim ako nam za to niste dali dozvolu.

Pin It on Pinterest